cennik

Cennik usług dla Klientów A-DOM BIuro Obsługi NIeruchomości

Pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości - 3,69% liczone od ceny transakcyjnej
Pośrednictwo w nabyciu nieruchomości - 3,69% liczone od ceny transakcyjnej i nie mnie niż 2500 zł
Pośrednictwo w najmie nieruchomości - równowartość jednomiesięcznego czynszu najmu, nie mniej niż 1000 zł
Sesja fotograficzna (10 zdjęć) - 500 zł
Prezentacja video (minimum 1 minuta) - 500 zł
Spacer wirtualny - 500 zł
Przygotowanie ogłoszenia wraz ze zdjęciami/ prezentacją video - 250 zł
Promocja na portalach (5 wiodących portali) - 150 zł/miesiąc
Każdorazowa prezentacja nieruchomości z dojazdem:
1. Na terenie Poznania - 50 zł
2. Powiaty sąsiadujące z Poznaniem 100 zł
3. Pozostałe lokalizacja na terenie Polski 100 zł + 2 zł za każdy rozpoczęty kilometr
Zorganizowanie dnia otwartego na nieruchomości - 1000 zł
Baner (1x1m) lub tablica (z montażem) - 300 zł
Pozyskiwanie dokumentacji do transakcji - 50 zł od dokumentu + koszty dojazdu 2zł/km
Zorganizowanie zawarcia umowy przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży - 400 zł
Porada dotyczące nieruchomości - 200 zł/każdą rozpoczętą godzinę
Weryfikacja dokumentacji nieruchomości -1500 zł