RODO

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, przekazuję Państwu informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania Państwa danych osobowych:

  • Administratorem danych osobowych jest Adam Kisiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A-DOM Biuro Obsługi Nieruchomości Adam Kisiel z siedzibą w Poznaniu (61-381), os. Armii Krajowej 95, telefon: 507323627, mail: biuro@adom-nieruchomosci.pl, NIP 5782803080.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f, RODO i będą wykorzystywane:

– w celu zawarcia i realizacji Umowy przez Administratora lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy,

– w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora oraz osób trzecich

  • W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane odbiorcom: osobom upoważnionym, które po stronie Administratora odpowiadają za proces rekrutacji.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji a po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.
  • Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
  • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: