FAQ

 • czy pośrednik musi mieć ubezpieczenie OC?

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, która reguluje działania pośrednika w obrocie nieruchomościami, każdy Pośrednik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej musi stanowić załącznik do umowy pośrednictwa.


 • ile wynosi prowizja za pośrednictwo

Zwyczajowo przyjęło się, że w przypadku najmu wynagrodzenie pośrednika jest równe jednomiesięcznemu czynszowi najmu. W przypadku sprzedaży jest to zazwyczaj 2-3% netto od ceny transakcyjnej. Nasze wynagrodzenie może się jednak różnić od wskaznych wyżej kwot. Wszystko bowiem zależy od tego z jaką nieruchomością mamy do czynienia oraz jakich rozwiązań oczekuje od nas druga strona.


 • chcę sprzedać/wynająć swoją nieruchomość. Jak zgłosić ofertę w biurze?

Jeśli planujesz zgłoszenie swojej nieruchomości w naszym biurze, możesz dokonać tego w łatwy sposób wybierając jedno z proponowanych przez nas rozwiązań:

– dzwoniąc pod numer telefonu 507 323 627

– wysyłając maila na adres biuro@adom-nieruchomosci.pl

– korzystając z formularza zamieszczonego na naszej stronie – https://adom-nieruchomosci.pl/formularze/

– możesz także odwiedzić nas w biurze, które mieści się na os. Armii Krajowej 95 w Poznaniu. Tu przy kawie lub herbacie opowiesz nam o swojej nieruchomości i wspólnie ustalimy plan działania. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16, proponujemy także wcześniej telefonicznie upewnić się, że jesteśmy na miejscu.

Pamiętaj, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami Pośrednik działa na podstawie umowy pośrednictwa, która musi być zawarta w formie pisemnej. Dzięki temu rozwiązaniu jesteś także objęty polisą OC Pośrednika.


 •  sprzedaż nieruchomości – jakie dokumenty są potrzebne

Sprzedaż nieruchomości wymaga pozyskania przez Sprzedającego szeregu dokumentów – będzie o nie pytał Notariusz. Zapoznać się z nimi może także Nabywca. Część wymaganych dokumentów jest wspólna dla każdego rodzaju zbywanej nieruchomości, jednak w kilku przypadkach będą się one różnić dla lokalu oraz nieruchomości gruntowej.

Dokumenty wspólne:

 • dokument potwierdzający podstawę nabycia nieruchomości (umowa sprzedaży, darowizna, spadek)
 • w przypadku spadku – dokument potwierdzający uregulowanie podatku z tego tytułu lub potwierdzający, że nie był wymagany
 • wypis księgi wieczystej (zwrócę uwagę, iż “zwykły” wydruk ze strony ekw.ms.gov.pl nie jest wypisem)
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach
 • zaświadczenie, iż w lokalu nikt nie jest zameldowany

W przypadku nieruchomości gruntowych (a więc także i działek zabudowanych budynkami):

 • zaświadczenie o tym, czy nieruchomość znajduje się na obszarze objęty uproszczonym planem urządzania lasu
 • zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • jeśli będzie wydzielana księga wieczysta – wypis i wyrys z rejestru gruntów

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie oraz o uregulowaniu wkładu budowlanego
 • zaświadczenie do wydzielenia księgi wieczystej
 • zaświadczenie o braku zaległości

Należy pamiętać, że o część dokumentów Kupujący może poprosić jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży – mogę być mu potrzebne do złożenia wniosku o przyznanie kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. W A-DOM Nieruchomości wszystkie dokumenty możemy pozyskać w imieniu Klienta, dzięki czemu oszczędzisz czas, pieniądze i nerwy 🙂


 •  sprzedaż nieruchomości – jakie opłaty trzeba będzie ponieść

Co do zasady koszty związane z zakupem nieruchomości ponosi Kupujący. Do kosztów tych zaliczyć należy:

 • koszty notarialne, w tym taksa za przygotowania umowy i wypisów aktu notarialnego oraz opłaty sądowe – te koszty zależne są od ceny transakcyjnej.
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% od ceny transakcyjnej. Podatek ten pobiera notariusz przy umowie sprzedaży. Podatek PCC nie występuje przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym
 • koszty ustanowienia hipoteki (o ile jest potrzebne). Są dwie możliwości – może tego dokonać Notariusz w akcie notarialnym lub samodzielnie Kupujący po zawarciu umowy sprzedaży.
 • wynagrodzenie biura obrotu nieruchomościami za czynności pośrednictwa

Pomocny w celu ustalenia kosztów dodatkowych może być kalkulator dostępny na naszej stronie, wystarczy kliknąć link poniżej

https://adom-nieruchomosci.pl/lista-ofert/kalkulator/

W sieci dostępne są także bardziej zaawansowane kalkulatory, poniżej link do jednego z nich:

http://www.kalkulatornotarialny.pl/

Jeśli chodzi o koszty, jakie poniesie Sprzedający, zazwyczaj będą to opłaty związane z uzyskaniem dokumentów, które są niezbędne do przedłożenia u Notariusza.


 •  pośrednik nieruchomości – za co odpowiada?

Zadania jakie powinien wykonać dobry pośrednik nieruchomości powinny zostać określone w umowie pośrednictwa. Do takich działań bez wątpienia powinniśmy zaliczyć:

 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości. Pośrednik sprawdzi księgę wieczystą, dokumenty na podstawie których nabyliśmy prawo do nieruchomości, jeśli zajdzie taka potrzeba – dokumenty spadkowe.
 • uzyskanie dokumentów niezbędnych do przedłożenia do umowy przedwstępnej lub umowy sprzedaży, takich jak zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej jeżeli w grę wchodzi sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy szeregu innych dokumentów wymaganych dla takiej czynności jak sprzedaż nieruchomości gruntowej (m.in, zaświadczenie o obszarze rewitalizacji oraz uproszczonym planie urządzania lasu)
 • przygotowanie profesjonalnej oferty o sprzedaży (obejmującej treść, profesjonalną dokumentację fotograficzną, przygotowanie filmu – także filmu z lot ptaka)
 • przygotowanie nieruchomości do prezentacji oraz ich przeprowadzania, prowadzenie negocjacji na temat warunków transakcji (najem, sprzedaż)
 • zorganizowanie spotkania u Notariusza, pomoc w przekazaniu nieruchomości

 •  pośrednik nieruchomości – czy warto?

Większość z Państwa przez całe swoje życie dokonuje zazwyczaj jednej/dwóch transakcji związanej z nieruchomościami. Klienci korzystający z usług dobrej agencji nieruchomości mają pewność, że powierzają zadanie sprzedaży, kupna lub wynajęcia swojej nieruchomości osobie, która już posiada w tym zakresie olbrzymie doświadczenie, a do tego regularnie poszerzane przy okazji przeprowadzania każdej kolejnej transakcji. Wiemy gdzie i jakie dokumenty należy pozyskać oraz co zrobić, aby przygotowana przez nas oferta trafiła do odpowiedniej grupy docelowej, wiemy jak rozmawiać z Klientem a nasza wiedza na temat rynku to pomocne narzędzie w ocenieniu wartości nieruchomości, co w istotny sposób wpłynie na termin sprzedaży/najmu. Korzystając z naszych usług oszczędzacie więc Państwo nerwy i czas, a jak mówi stare powiedzenie – czas to pieniądz.

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: